Výsledky vyhledávání

 1. Adiktologické poradenství / Geri Millerová ; [přeložil Jiří Bareš]   .  Praha :  Galén,  c2011 . 461 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. Adiktologie pro všeobecné praktické lékaře / Karel Nešpor ; Petr Herle (ed.)   .  Praha : Raabe, [2019]  ©2019 . 132 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. Diagnostika a terapie ADHD : dospělí pacienti a klienti v adiktologii / Michal Miovský a kolektiv   .  Praha : Grada, 2018 . 204 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 4. Efektivita doléčování u klientů závislých na drogách [rukopis] / Marek Hošek   .  2009 . 64 l. [14] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Hodnotové systémy drogově závislých jedinců / Jakub Modes   .  2019 . 65 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Klinická adiktologie / Kamil Kalina a kolektiv   .  Praha : Grada Publishing, 2015 . 696 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr00/020
 7. Kompetence a činnosti sociálních pracovníků v adiktologických službách / Lucie Solovjevová   .  2018 . 121 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Míra informovanosti laické veřejnosti o drogové závislosti a její léčbě [rukopis] / Martin Peč   .  2010 . 58 l. [2] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C10/000
 9. Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii / Kamil Kalina   .  Praha :  Grada,  2013 . 527 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr00/010
 10. Supervize v adiktologické praxi / Jiří Broža (ed.)   .  Praha :  Triton,  2009 . 156 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr00/010