Výsledky vyhledávání

 1. Příčiny neprospěchu žáků v matematice při přechodu z 1. na 2. stupeň základní školy [rukopis] / Soňa Korbová   .  1998 . 56 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Rozbor příčin školní neúspěšnosti 9-12 letých žáků / Lucie Kolářová   .  2019 . 105 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Schulprobleme / verfaßt von Sylvia Zwettler-Otte   .  Wien :  Perlen-Reihe,  [1992?] . 138 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  rakouská knihovna10/000
 4. Studijní neúspěšnost na vysokých školách : teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení / Aleš Vlk, Jakub Drbohlav, Tomáš Fliegl, Vladimír Hulík, Šimon Stiburek, Vávlav Švec   .  Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2017 . 154 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  Studijní neúspěšnost na vysokých školách
 5. Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání / Simona Pikálková, Jiří Vojtěch, David Kleňha   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání,  2014 . 52 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 6. Vliv osobnostních proměnných středoškolských studentů na jejich odchod ze vzdělávání / Žaneta Proftová   .  2019 . 73 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Vliv používané metodiky na úspěšnost řešení testu zjišťujících připravenost z matematiky na víceletá gymnázia / Iva Karásková   .  2017 . 74 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Žáci školou povinní: vícekriteriální sonda / Helena Vomáčková, Vlastimil Chytrý   .  V Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2019 . 140 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000