Výsledky vyhledávání

 1. České středohoří a dolní Poohří / Autor: kol., ved. Josef Hůrský, Jaroslav Srba ; Fot.: J. Pacovský, F. Přeučil, J. Srba   .  Praha :  Sportovní a turistické nakladatelství,  1962 . 226, [4] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E50/000
 2. Poohří 1 : Sídla, správa, společnost : sborník z konference konané v Lounech 13.-14. května 2010 / editoři: Jaroslav Havrlant, Jan Mareš, Martin Vostřel   .  Louny : Historie a současnost Poohří, o. s. ve spolupráci s Oblastním muzeem v Lounech a Státním okresním archivem Louny, 2011 . 261 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 3. Poohří 2 : Památky a společnost : sborník z konference konané v Žatci ve dnech 8. a 9. září 2011 / editoři: Jaroslav Havrlant, Jan Mareš, Jiří Matyáš, Martin Vostřel   .  Žatec : Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci ve spolupráci s občanským sdružením Historie a současnost Poohří, 2012 . 255 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 4. Poohří 3 : Ohře - spojnice lidí a osudů : sborník z konference konané v Kadani 4.-5.10.2012 / editor: Jana Šílová   .  Louny : Kulturní zařízení Kadaň, p. o. ve spolupráci s občanským sdružením Historie a současnost Poohří, 2013 . 165 stran, 5 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 5. Poohří 4 : Peníze a život : sborník z konference konané v Lounech ve dnech 4. října 2013 / editoři: Jan Mareš, Jaroslav Havrlant, Jiří Matyáš, Martin Vostřel   .  Louny : Historie a současnost Poohří, o. s. ve spolupráci s Oblastním muzeem v Lounech a Státním okresním archivem Louny, 2014 . 143 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 6. Poohří 5 : Církev a společnost : sborník z konference konané v Litoměřicích 16. a 17. října 2014 / editoři: Jan Mareš, Petra Paterová, Jaroslav Havrlant, Martin Vostřel   .  Litoměřice : Historie a současnost Poohří, o.s. ve spolupráci s Oblastním muzeem v Lounech a Státním oblastním archivem v Litoměřicích, 2015 . 211 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 7. Poohří 7 : Smrt, války a katastrofy : sborník z konference konané v Kadani 12. a 13. října 2017 / editoři: Jaroslav Havrlant, Jan Mareš, Jiří Matyáš, Martin Vostřel   .  Louny ; Žatec ; Kadaň : Historie a současnost Poohří ve spolupráci s Destinační agenturou Dolní Poohří, Regionálním muzeem K.A. Polánka v Žatci, Městským muzeem v Kadani, Oblastním muzeem v Lounech a Státním okresním archivem Louny, 2018 . 199 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 8. Problematika implementace WFD a příprava Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe v krajině narušené povrchovou těžbou / Alena Holienčinová   .  Říční krajina.Říční krajina 4 = [River landscape 4.S. 70-78.
  článek
 9. Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století / Josef Žemlička   .  Praha,  1980 . 199 s., [12] s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100