Výsledky vyhledávání

 1. Československý obecný zákoník občanský a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Část druhá / František Rouček   .  Praha :  Československý Kompas,  1926 . s. 1105-1759
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
 2. Dějiny Podkarpatské Rusi v datech / Ivan Pop   .  Praha :  Libri,  2005 . 534 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/200
  volný výběr01/000
 3. Die Deutschen in der Slowakei und in Karpathorussland / Herausgegeben von Eduard Winter   .  Münster in Westfalen :  Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung,  1926 . 98 s., [11] s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 4. Dřevěné kostelíky na Podkarpatské Rusi / Jiří Havel   .  Praha :  Společnost přátel Podkarpatské Rusi v nakl. Česká expedice,  2004 . 119 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 5. Golet v údolí / Ivan Olbracht   .  Praha :  Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění,  1959 . 214 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  volný výběr10/000
 6. Historický vývoj Podkarpatské Rusi od roku 1919 až po současnou Zakarpatskou Ukrajinu / Martina Rulfová   .  2016 . 55 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Hospodářský, sociální, kulturní a politický vývoj Podkarpatské Rusi 1919-1939 / Jan Rychlík, Magdaléna Rychlíková   .  Praha :  Národohospodářský ústav Josefa Hlávky,  2013 . 183 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Lidová hudba ve sbírkách Etnologického ústavu AV ČR [zvukový záznam] : 1909-2005   .  Praha (Česko) :  Etnologický ústav Akademie věd České republiky,  2005 . 1 zvuková deska (6958)
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 9. Národ odnikud : ilustrované dějiny karpatských Rusínů / Pavel Robert Magocsi ; texty k ilustracím Valerij Paďak ; z ukrajinského originálu a s přihlédnutím ke slovenské verzi přeložil Miloslav Kopecký   .  Užhorod :  Vydavatelství V. Paďaka,  2014 . 116 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 10. Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století : prolegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860–1992 / Pavel Marek, Martin Lupčo   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),  2013 . 591 s., xxxii s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF01/000
  volný výběr10/000