Výsledky vyhledávání

 1. Archaeologia historica. 34/09, [Sborník příspěvků přednesených na XL. medzinárodní j konferenci archeologie stredověku s hlavním zaměřením Hmotná kultura každodenního života ve středověku a ranném novověku, Plzeň, 15.-19. září 2008] / editoři Zdeněk Měřínský et Pavel Kouřil   .  Brno :  Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,  2009 . 879 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 2. Dojížďka za prací v plzeňské aglomeraci / [rukopis] Marta Duháčková   .  2001 . 76 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Drobní a střední židovští obchodníci v Plzni v letech 1850 - 1948 [rukopis] / Jana Závorková   .  2011 . 65 l. [9] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Geologická mapa ČR. List 12 : Měř. 1:50 000 / [vyd.] Český geologický ústav   .  Praha :  Český geologický ústav,  1986- . 6 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E00/600
 5. Historická dílna VII : sborník příspěvků přednesených v roce 2012 / editoři Lenka Špačková, Jiří Stočes   .  Plzeň :  Západočeská univerzita v Plzni,  2013 . 205 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 6. Hrady, zámky a tvrze Království Českého. Díl třináctý, [Plzeňsko a Loketsko] / popisuje August Sedláček ; ilustrují Karel Liebscher a V. Král z Dobrévody   .  V Praze :  Šolc a Šimáček,  1937 . 258, [9] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 7. Jasná zpráva : geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku / [texty v katalogu Václav Malina a Jiří Valoch]   .  [Plzeň] :  Galerie města Plzně,  2007 . 111 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Mapa geofyzikálních indikací a interpretací. List 12 : Měř. 1:50 000 / vyd. Český úřad geodetický a kartografický, Praha   .  Praha :  Český úřad geodetický a kartografický,  1984- . 4 listy
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E00/400
 9. Mapa geochemie povrchových vod ČR. List 12 : Měř. 1:50 000 / [vyd.] Český geologický ústav   .  Praha :  Český geologický ústav,  1986- . 11 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E00/1500
 10. Mapa chráněných území přírody ČSR. List 12 : Měř. 1:100 000 / vyd. Ústřední ústav geologický, Praha   .  Praha :  Ústřední ústav geologický,  1988- . 2 listy
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E00/600