Výsledky vyhledávání

 1. Analýza vnímání mělnického regionu z pohledu podnikatelů / Magdalena Rauchová   .  2018 . 43 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Energie ze spalování fosilních paliv versus energie z obnovitelných zdrojů (modelová studie pro obec Vysoká u Mělníka) [rukopis] / Hana Vogelová   .  2007 . 101 l., [8] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Geofyzikální indikace neznámých vulkanických center na Mělnicku = Geophysical indication of unknown neovolcanic bodies in the Mělník area / Karel Šalanský   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 241-244.
  článek
 4. Historická sídla Středočeského kraje. Díl první, Mělnicko, Mladoboleslavsko a Nymbursko / Vratislav Košťál, Renata Košťálová   .  Brno :  Barrister & Principal,  2012 . 300 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 5. Hodnocení energetiky venkovských sídel na příkladu Svazku obcí povodí Liběchovky / [rukopis] Petr Šuma   .  2005 . 117 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Changes in soil characteristics as a consequence of long-term soil irrigation / Jan Vopravil, Petr Vráblík, Tomáš Khel, Jaroslava Vráblíková, Eliška Wildová   .  Studia oecologica.Ročník 12 (2018), číslo 1, strana 45-53.
  článek
 7. Královské věnné město Mělník a okres Mělnický I. / Ludvík B. Böhm   .  [Brno] : GARN, 2014 . 465 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 8. Královské věnné město Mělník a okres Mělnický II. / Ludvík B. Böhm   .  [Brno] : GARN, 2014 . strana 465-932
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 9. Lidé v krajině, krajina v lidech: percepce krajiny obyvateli města a venkova [rukopis] : případová studie na území Mělnicka / Hana Polanecká   .  2011 . 91 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Mapa inženýrskogeologického rajonování ČR. List 12 : Měř. 1:50 000 / [vyd.] Ústřední ústav geologický   .  Praha :  Ústřední ústav geologický,  1986 . 12 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E00/1500