Výsledky vyhledávání

 1. 100. výročí V.I. Lenina : výběr domácí a přeložené literatury 1970 / zprac. kol.   .  Praha :  St. knihovna ČSR-Ústř. bibliogr. středisko společ. věd,  1972 . 86 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 2. Diktátoři v kině : Lenin, Mussolini, Hitler, Goebbels, Stalin / Peter Demetz ; z německého originálu Diktatoren im Kino: Lenin, Mussolini, Hitler, Goebbels, Stalin přeložili Zdeněk Mareček a Pavel Váňa   .  Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury ; Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2020 . 233 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. K filosofickým otázkám : [sborník / autoři:] Marx, Engels, Lenin ; sest. Miluše Svatošová a Jindřich Zelený, [který také naps.] předml ; [z něm. a ruš.] přel. kol   .  Praha :  Svoboda,  1974 . 474, [2] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E20/000
 4. K filozofickým otázkám / Podle [růz. spisů] Marxe, Engelse, Lenina sest. Miluše Svatošová a Jindřich Zelený, [který také] naps. předml ; [Z něm. a ruš.] přel. kol   .  Praha :  Svoboda,  1979 . 525, [3] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E30/000
 5. K obecné platnosti Leninovy agrární teorie : (kritika projevů revizionismu v oblasti zemědělsko-potravinářského komplexu v ČSSR v letech 1968-1969) / Jaroslav Suchánek   .  Praha :  Academia,  1974 . 74 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
 6. k rolnické otázce : podle K. Marx-B. Engels, Spisy, sv. 18, 19, 22, 32, 33, 36, 37 / [autoři:] K. Marx, B. Engels ; z něm., angl. a franc. přeložil kol   .  Praha :  Svoboda,  1975 . 93, [3] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
 7. K úloze československých legií v Rusku : Účast československé armády v Rusku na imperialistické válce a protisovětské intervenci v letech 1914-1920, Politika světových imperialistů a česká buržoasie v intervenci proti SSSR / Jiří Muška, Jaromír Hořec ; úvod Jiří Hlušička.   .  Praha : Mír, 1953. . 160 stran.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E30/000
 8. Klasikové marxismu-leninismu o jazyce : Úv. studie a výběr textů z Marxova, Engelsova a Leninova díla / Úv. studii naps. a antologii sest. Jan Petr   .  Praha :  Svoboda,  1977 . 367, [3] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B30/000
 9. Lenin / David Shub   .  Wiesbaden :  Limes Verlag,  1957 . 475 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 10. Lenin - veliký theoretik vědecké politické ekonomie : 7 studií / Sborník ... naps. I. Gladkov, G. Jevstafěv, A.V. Venědiktov, E. Granovskij, N.G. Aleksandrov, M. Rubinštejn a I. Mračkovskaja ; Z ruš. přel. Vladimír Karlický, Svatopluk Tíkal, Antonín Kučera, Konstantin Bljumovič a Zdeněk Švábenský   .  Praha :  Orbis,  1951 . 166, [3] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000