Výsledky vyhledávání

 1. "Aby vyprávěli svým dětem" : paměť židovské obce v raně novověké Praze / Rachel L. Greenblattová ; z anglického originálu To tell their children: Jewish communal memory in early modern Prague ... přeložil Pavel Sládek   .  Praha : Academia, 2016 . 319 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 2. Abychom nezapomínali : příběhy ze života židovské menšiny v Lounech 1849-1949 / Antonín Hluštík   .  Louny :  Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí : Městská knihovna Louny,  2010 . 87 s., [8] s. barev. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. Analýza činnosti Federace židovských obcí [rukopis] / Klára Števová   .  2011 . 81 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Biografický slovník rabínů rakouského Slezska / Janusz Spyra ; překlad Beata Bednářová   .  Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2015 . 135 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 5. Encyklopédia židovských náboženských obcí. 1. časť, A-K / zostavil a z hebrejského originálu preložil Róbert J. Büchler   .  Bratislava : SNM - Múzeum židovskej kultúry, 2009 . 253 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 6. Encyklopédia židovských náboženských obcí. 1.-4. zväzok, Register miest a obcí / zostavil a z hebrejského originálu preložil Róbert J. Büchler   .  Nakladatel Bratislava : SNM - Múzeum židovskej kultúry, 2015 . 23 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 7. Encyklopédia židovských náboženských obcí. 2. zväzok, L-R / zostavil a z hebrejského originálu preložil Róbert J. Büchler   .  Bratislava : SNM - Múzeum židovskej kultúry, 2010 . 239 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 8. Encyklopédia židovských náboženských obcí. 3. zväzok, S-T / zostavil a z hebrejského originálu preložil Róbert J. Büchler   .  Bratislava : SNM - Múzeum židovskej kultúry, 2012 . 339 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 9. Encyklopédia židovských náboženských obcí. 4. zväzok, U-Ž / zostavil a z hebrejského originálu preložil Róbert J. Büchler   .  Bratislava : SNM - Múzeum židovskej kultúry, 2014 . 267 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 10. Jedinec a obec - Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520-1848 = Individuum und Gemeinde - Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien 1520 bis 1848 / Helmut Teufel ... [et al.] (Eds.)   .  Praha : Brno :  Židovské muzeum v Praze ; Společnost pro dějiny židů v České republice,  2011 . 377 s., xii s. barev. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100