Výsledky vyhledávání

 1. Analýza sociálně-patologických jevů se zaměřením na prevenci záškoláctví na vybraných středních školách [rukopis] / Michaela Kaňová   .  2011 . 80 l. [6] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Příčiny neprospěchu žáků v matematice při přechodu z 1. na 2. stupeň základní školy [rukopis] / Soňa Korbová   .  1998 . 56 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Rozbor příčin školní neúspěšnosti 9-12 letých žáků / Lucie Kolářová   .  2019 . 105 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Schulprobleme / verfaßt von Sylvia Zwettler-Otte   .  Wien :  Perlen-Reihe,  [1992?] . 138 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  rakouská knihovna10/000
 5. Studijní neúspěšnost na vysokých školách : teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení / Aleš Vlk, Jakub Drbohlav, Tomáš Fliegl, Vladimír Hulík, Šimon Stiburek, Vávlav Švec   .  Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2017 . 154 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 6. Úloha vedení školy, učitele a romského asistenta při vzdělávání romských žáků [rukopis] = The role of leadeship of school a teacher and a assistant of teacher in Roma pupils education / Hana Švarcová   .  2009 . 45 l., [8] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání / Simona Pikálková, Jiří Vojtěch, David Kleňha   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání,  2014 . 52 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Vliv osobnostních proměnných středoškolských studentů na jejich odchod ze vzdělávání / Žaneta Proftová   .  2019 . 73 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Vliv používané metodiky na úspěšnost řešení testu zjišťujících připravenost z matematiky na víceletá gymnázia / Iva Karásková   .  2017 . 74 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Žáci školou povinní: vícekriteriální sonda / Helena Vomáčková, Vlastimil Chytrý   .  V Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2019 . 140 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000