Výsledky vyhledávání

 1. Energie ze spalování fosilních paliv versus energie z obnovitelných zdrojů (modelová studie pro obec Vysoká u Mělníka) [rukopis] / Hana Vogelová   .  2007 . 101 l., [8] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 2. Hodnocení energetiky venkovských sídel na příkladu Svazku obcí povodí Liběchovky / [rukopis] Petr Šuma   .  2005 . 117 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 3. Lidé v krajině, krajina v lidech: percepce krajiny obyvateli města a venkova [rukopis] : případová studie na území Mělnicka / Hana Polanecká   .  2011 . 91 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 4. Mělnicko ve výtvarném projevu dětí ZŠ [rukopis] = Melnicko in creative children´s manifestation display from basic school / Blanka Šebestová   .  2008 . 61 l., [7] l. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 5. Míra světelného znečištění v oblasti města Mělníka a jeho okolí [rukopis] = The rate of light pollution in the area of Mělník and its surroundings / Klára Vojtěchovská   .  2014 . 62, xxii l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 6. Parametry Digitálního Modelu Terénu (DMT) pro 2D matematické modelování proudění vody v korytech a inundačním území [rukopis] / Luboš Nykl   .  2007 . 44 l., [2] s. příl., [24] l. vol. m. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 7. Prezentace okresu Mělník v tabulkách, grafech a statistických mapách [rukopis] / Josef Vajo   .  2012 . 103 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 8. Princip tepelné elektrárny Mělník a následné využití vedlejších produktů [rukopis] / Martina Hrabáková   .  2009 . 103 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 9. Příspěvek k hydrologii podzemních vod na Mělnicku [rukopis] / Miloslava Jelínková   .  2008 . 75 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 10. Sledování obsahu těžkých kovů v mechorostech / [rukopis] Markéta Koštejnová   .  2005 . 58, 4 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha