Výsledky vyhledávání

 1. Česká republika v číslech 2011 /   .  Praha :  Český statistický úřad,  2011
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 2. Ekonomické výsledky průmyslu ČR v letech 2005 až 2009 = Economic results of the industry of the CR in 2005 to 2009 / zpracovalo Oddělení statistiky průmyslu   .  Praha :  Český statistický úřad,  2011 . CD ROM
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 3. Inovační aktivity podniků v České republice v letech 2008-2010 / zpracoval Odbor statistik rozvoje společnosti   .  Praha :  Český statistický úřad,  2012 . 1 CD-ROM
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 4. Počet obyvatel v obcích k 1.1.2012 [elektronický zdroj] = Population of municipalities of the Czech Republic, 1 January 2012   .  Praha :  Český statistický úřad,  2012 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 5. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky od roku 1990 do konce 1. čtvrtletí 2011 = Indicators of social and economic development of the Czech Republic 1990 - 1st quarter 2011 / zpracoval Odbor informačních služeb   .  Praha :  Český statistický úřad,  2011 . CD ROM
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 6. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky od roku 1990 do konce 3. čtvrtletí 2011 = Indicators of social and economic development of the Czech Republic 1990 - 3rd quarter 2011 / zpracoval Odbor informačních služeb   .  Praha :  Český statistický úřad,  2011 . CD ROM
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 7. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky od roku 1990 do konce 2. čtvrtletí 2011 = Indicators of social and economic development of the Czech Republic 1990 - 2nd quarter 2011 / zpracoval Odbor informačních služeb   .  Praha :  Český statistický úřad,  2011 . CD ROM
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 8. Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2010. Domácnosti podle postavení a věku osoby v čele, podle velikosti obce, příjmová pásma = Expenditures and consumption of the households included in household budget survey in 2010. Households by status and age of the head of household, by municipality size, income brackets / zpracoval Odbor šetření v domácnostech   .  Praha :  Český statistický úřad,  2011 . CD ROM
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 9. Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2011. Domácnosti podle postavení osoby v čele, podle velikosti obce, příjmová pásma, oblasti = Expenditures and consumption of households included in household budget survey in 2011. Households by activity status of the head of household, by municipality size, income brackets, regions / zpracoval Odbor šetření v domácnostech   .  Praha :  Český statistický úřad,  2012 . CD ROM
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 10. Vývoj obyvatelstva České republiky 2010 / zpracoval odbor statistiky obyvatelstva   .  Praha :  Český statistický úřad,  2011 . CD ROM
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000