Výsledky vyhledávání

 1. Četnictvo a Stráž obrany státu na Děčínsku v letech 1935-1938 [rukopis] / Petr Klinovský   .  2010 . 324 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Dětské sbory Zdeňka Lukáše z pohledu sbormistra = [rukopis] : The Children´s Choir of Zdenek Lukas from the Choirmaster´s Point of View / Martina Zemanová   .  2008
  kniha
 3. Harmonické myšlení v intonaci [rukopis] / Pavel Holubec   .  2016 . Teze 29 l. (6 671 znaků)
  kniha
 4. Hospodaření se zádušním majetkem rakovnického kostela sv. Bartoloměje v raném novověku [rukopis] / Veronika Doušová   .  2014 . 157 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Hudba a vzdělávání ve světě nevidomých / Květuše Martínková   .  2015 . 184 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Hudebně-dramatické činnosti na základní škole [rukopis] / Miloslava Čechlovská   .  2013 . 156 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Hudební preference adolescentů a možnosti jejich ovlivnění [rukopis] / Jana Horáčková   .  2011
  kniha
 8. Hudební výchova ve Svobodném státě Sasko a v České republice : popis a porovnání koncepcí hudební výchovy Leo Kestenbergra a Vladimíra Helferta s dnešní koncepcí výuky v obou zemích. Srovnání současných učebních plánů pro výuku hudební výchovy obou zemí na prvním stupni základních škol / Gabriela Wingender   .  2018 . 106 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Jakub Arbes jako podnět pro didaktickou metodu tvůrčího psaní v literární výchově = [rukopis] : Jakub Arbes as a stimulus for creative writing (didactic method) in literary education : Jakub Arbes jako podnět pro didaktickou metodu tvůrčího psaní v literární výchově / Adam Krupička   .  2016 . 43 l. (78543 znaků)
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Kapitoly z čeké prózy třetího milénia [rukopis] / Pavel Horký   .  2015 . 95 l.
  kniha