Výsledky vyhledávání

 1. Adsorptive removal of copper and nickel from aqueous solution / Dong Nguyen Thanh, Nina Strnadová   .  Vodárenská biologie 2009.s. 168-170.
  článek
 2. Arzén vo vodách / Zuzana Kramarová, Agáta Fargašová   .  Vodárenská biologie 2009.s. 118-123.
  článek
 3. Experimentálne využívanie ekotoxikologických biotestov při hodnotení toxicity vo vodnom prostredí / Agáta Fargašová, Zuzana Kramárová   .  Vodárenská biologie 2009.s. 110-117.
  článek
 4. Hydraulická spojitost podzemní a povrchové vody a jejich interakce při transportu kontaminantů / Radomír Muzikář   .  Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací.s. 10-15.
  článek
 5. Hydrogeochemické modelování lidskou činností ovlivněných přírodních systémů = Hydrogeochemical modeling of artifically affected natural systems / Marek Šváb, Martina Švábová, Alena Rodová   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 2 (2009), s. 53-67.
  článek
 6. Charakterizácia dnových sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi (PCB) / Katarína Dercová ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 163-165.
  článek
 7. Kovy ve vodách a možnosti jejich odstranění / Nina Strnadová, Eva Poláková   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2007.s. 220-225.
  článek
 8. Mikrobiálne a chemické znečistenie v urbanizovanom území okolia Bratislavy / Renáta Fľaková ... [et al.]   .  Sanační technologie XIV.s. 185-186.
  článek
 9. Odstraňování solí těžkých kovů s použitím přírodních a modifikovaných huminových kyselin / Tomáš Weidlich   .  Sanační technologie XIII.s. 254-255.
  článek
 10. Použitie pasívnych vzorkovačov Chemcatcher na monitorovanie kontaminantov vo vodnom prostredí / Tomáš Lobpreis ... [et al.]   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 276-277.
  článek