Výsledky vyhledávání

 1. Bobřík informatiky [elektronický zdroj] : výběr z úloh národních kol soutěže 2008 a 2009 / [sestavil Jiří Vaníček]   .  Praha :  Výzkumný ústav pedagogický v Praze,  2009 . 32 s.
  kniha
 2. Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let : sborník příspěvků celostátní konference 22. - 24. 10. 2015 Litomyšl / Společnost učitelů matematiky JČMF ; editor Edurd Fuchs   .  Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 2017. . 251 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 3. Multi kulti : menšiny v ČR : metodická příručka pro základní školy / [na přípravě textů a aktivit se podíleli Daniela Bodnárová ... et al.]   .  Olomouc :  Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje,  2009
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/100
 4. Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy [elektronický zdroj] / autoři Michal Miovský ... [et al.]   .  Praha :  Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve vydavatelství Togga,  2012 . 1 online zdroj (100 s.)
  Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy
 5. Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze : analýza na základě dotazníkového šetření a ohniskových skupin / Petr Hlaďo   .  Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2013 . 1 online zdroj (358 stran)
  Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze
 6. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole [elektronický zdroj] : sborník prací z mezinárodní konference konané ve dnech 12.-13.4.2007 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci / [editoři Hana Marešová, Tomáš Macoun]   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2007 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A20/000
  kat. bohemistiky PF00/100
 7. Užití podnětných úloh ve výuce matematiky / Lucie Růžičková   .  Praha :  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,  2017 . 1 online zdroj (80, [34] s.)
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  elektronické knihy01/000
  kniha
 8. Vázaný a nevázaný vzor písma v českých školách / Olga Kučerová, Anna Kucharská a kol.   .  Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2018 . 1 online zdroj (216 stran)
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  elektronické knihy01/000
  Vázaný a nevázaný vzor písma v českých školách
 9. Vstupte prosím, aneb, Společně v pohybu [elektronický zdroj] / Tomáš Vyhlídal, Zbyněk Janečka a kol.   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2012 . 1 DVD-ROM
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 10. Žák-cizinec v hodinách češtiny na základní škole / Eva Hájková   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,  2017 . 1 online zdroj (137 stran)
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  elektronické knihy01/000
  kniha