Výsledky vyhledávání

 1. Economic aspects of robotization of production processes by example of a car semi-trailers manufacturer / Robert Ulewicz, Magdalena Mazur   .  Manufacturing Technology.Vol. 19, no. 6, strana 1054-1059.
  Economic aspects of robotization of production processes by example of a car semi-trailers manufacturer
 2. Hlavné kroky výrobného procesu Závodu SK-TEX s.r.o. / Miroslav Futrikanič   .  TOP 2010.s. 503-511.
  článek
 3. Sulfán z hydrodesulfurizácie ropných uhľovodíkov Clausovým procesom na súčasnú produkciu cyklooktamérnej a prevažne polymérnej síry / Vendelín Macho ... [et al.]   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 1148-1151.
  článek
 4. Toxicita oplachových vôd z výroby antikórových príborov / Katarína Szárazová, Agáta Fargašová   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2007.s. 124-131.
  článek