Výsledky vyhledávání

 1. Bioremediace PBDE pomocí konsorcií mikroorganismů z kalů ČOV a sedimentů z českých řek a monitoring jejich ekotoxicity / Jana Zlámalíková ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 151-152.
  článek
 2. Česká důlní lokalita může pomoci k řešení celosvětového problému zvaného arzen / Jana Kolesárová, Alena Rodová   .  Sanační technologie XIV.s. 187-188.
  článek
 3. Čištění odpadních vod z výroby Bifenazátu / Libor Dušek   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 2272-2278.
  článek
 4. Destruktivní adsorpce toxických látek na nanodispersním oxido-hydroxidu titanu a její využití pro detoxikaci citlivých komponent techniky / František Opluštil   .  Inovativní in-situ sanační technologie.Inovativní in-situ sanační technologie.s. 75-81.
  článek
 5. Charakterizace mikrobiální komunity po izolaci z kontaminovaného sedimentu / Ondřej Uhlík ... [et al.]   .  Průmyslová ekologie.s. 185-186.
  článek
 6. Laboratorní a poloprovozní ověření in-situ chemické oxidace s použitím peroxidu vodíku / Pavel Vacek ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 32-37.
  článek
 7. Monitoring biodegradačních procesů kontaminovaných zemin v rámci pilotních testů v rafinériích Pančevo a Nový Sad, Srbsko / Petra Žáčková, Vojtěch Musil, Isak Marčetić   .  Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací IV Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací.s. 15-18.
  článek
 8. Revitalizácia skládok gudrónov s dôrazom na výber rastlinných druhov = Revitalization of gudrons landfills with the emphasis on the choice of plant species / Hana Ollerová, Dagmar Samešová   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 73-80.
  článek
 9. Řešení havarijní situace nelegálních skladů chemických látek a nebezpečných odpadů / Jakub Kanta, Tomáš Ondrůšek, Otakar Herberk   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 56-62.
  článek
 10. Validace geochemického modelu rozpouštění stopových toxických chemických prvků z horninotvorných minerálů a jejich migrace v křemenném pískovci / František Eichler   .  Sanační technologie XIII.s. 147-150.
  článek