Výsledky vyhledávání

  1. La Nouvelle alternative   .  Paris :  Bartosek,k; Nouvelle alternative; Associatin des amis et lecteurs de la Nouvelle alternative,  1986-
    časopis
  2. Paměť a dějiny : revue pro studium totalitních režimů   .  Praha :  Odbor archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra České republiky,  2007- . ^^^sv.
    Paměť a dějiny