Výsledky vyhledávání

 1. Analýza faktorů ovlivňujících motivaci k učení žáků vybraných ZŠ a gymnázií v Ústeckém kraji [rukopis] / Jitka Klofcová   .  2012 . 52 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Analýza úspěšnosti dětí vyrůstajících v ústavní výchově v sekundárním vzdělávání / Milena Suchoňová   .  2018 . 120 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Aplikace prostředků výchovy a školní úspěšnost / Lenka Hulešová   .  2017 . 101 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Faktory ovlivňující žákovu úspěšnost v testech zjišťujících připravenost z matematiky na víceletá gymnázia / Kateřina Šrámková   .  2017 . 81 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Motivační faktory ke studiu v závislosti na školní úspěšnosti u dětí staršího školního věku [rukopis] / Jitka Drahovzalová   .  2013 . 57 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Motivační faktory školního prospěchu z pohledu žáka [rukopis] / Gabriela Horká   .  2010 . 75 l. [3] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Možnosti včasného vyhledávání dětí předškolního věku, ohrožených školním neúspěchem [rukopis] / Veronika Lechmanová   .  2013 . 63 l., [20] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Povinné předškolní vzdělávání a jeho účinnost na školní úspěšnost u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí / Šárka Rychlá   .  2019 . 102 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Projekt zvyšování školní úspěšnosti u dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí [rukopis] = Project of school success enhancement for childern from socio-culturally disadvantageous environment / Kateřina Vytlačilová   .  2009 . 57 l., [5] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Rozbor příčin školní neúspěšnosti 9-12 letých žáků / Lucie Kolářová   .  2019 . 105 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100