Výsledky vyhledávání

 1. ArtBreak : a creative guide to joyful and productive classrooms / Katherine Ziff   .  Athens, Ohio : Swallow Press, [2016]  ©2016 . 1 online zdroj (xii, 156 stran)
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  elektronické knihy01/000
  kniha
 2. Better than carrots or sticks : restorative practices for positive classroom management / Dominique Smith, Douglas Fisher, Nancy Frey   .  Alexandria, VA : ASCD, [2015]  ©2015 . 1 online zdroj (162 stran)
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  elektronické knihy01/000
  kniha
 3. Edukační proces u osob se zrakovým postižením [elektronický zdroj] / Dita Finková, Veronika Růžičková, Kateřina Stejskalová   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2011 . 1 CD-ROM
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A20/000
  volný výběr10/000
 4. Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let : sborník příspěvků celostátní konference 22. - 24. 10. 2015 Litomyšl / Společnost učitelů matematiky JČMF ; editor Edurd Fuchs   .  Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 2017. . 251 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 5. Learning science by doing science : 10 classic investigations reimagines to teach kids how science really works, grades 3-8 / Alan Colburn   .  Thousand Oaks, California : Corwin A SAGE Publishing Company, [2017]  ©2017 . 1 online zdroj (xviii, 188 stran)
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  elektronické knihy01/000
  kniha
 6. Počáteční vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů a matematiky [elektronický zdroj] : trendy a inovace / Danuše Nezvalová a kol.   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2007 . 124 s.
  kniha
 7. Science / environment / health [elektronický zdroj] : towards a renewed pedagogy for science education / Albert Zeyer, Regula Kyburz-Graber, editors   .  Dordrecht ; New York :  Springer,  c2012 . 1 online zdroj (vi, 197 s.)
  kniha
 8. Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách [elektronický zdroj] : Strategie technického vzdělávání v reflexi doby / [autoři Jan Novotný, Jaroslav Zukerstein]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2011 . 1 CD-ROM
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A20/000
 9. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole [elektronický zdroj] : sborník prací z mezinárodní konference konané ve dnech 12.-13.4.2007 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci / [editoři Hana Marešová, Tomáš Macoun]   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2007 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A20/000
  kat. bohemistiky PF00/100
 10. Užití podnětných úloh ve výuce matematiky / Lucie Růžičková   .  Praha :  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,  2017 . 1 online zdroj (80, [34] s.)
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  elektronické knihy01/000
  kniha