Výsledky vyhledávání

 1. Approximation of the stop-loss premium for the compound poisson distribution / Anna Nikodem   .  Applications of mathematics and statistics in economy Applications of Mathematics and Statistics in Economy.s. 331-340.
  článek
 2. The decomposition methodology of the annual change of cross-sectional indicators in the EU-SILC : an application to the czech data / Martina Mysíková, Martin Zelený   .  Applications of mathematics and statistics in economy Applications of Mathematics and Statistics in Economy.s. 315-330.
  článek
 3. Dimensionality reduction for ordinal data / Michaela Ryšánková, Hana Řezánková   .  Applications of mathematics and statistics in economy Applications of Mathematics and Statistics in Economy.s. 393-402.
  článek
 4. Discrete choice models / Iva Pecáková, Ondřej Vojáček   .  Applications of mathematics and statistics in economy Applications of Mathematics and Statistics in Economy.s. 351-360.
  článek
 5. Hospodářský a sociální vývoj České republiky ve světle statistiky (1989-1995) : příloha Acta oeconomica Pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze / Václav Průcha   .  Roč. 5, č. 3 (1997), s. 251-299.Acta oeconomica Pragensia.
  článek
 6. Impact of seasonal variations on tourism businesses in Slovakia and Czech Republic / Peter Laco, Martina Bukovská   .  Applications of mathematics and statistics in economy Applications of Mathematics and Statistics in Economy.s. 257-268.
  článek
 7. Přechod na nový knihovní systém na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / Ivo Brožek   .  Knihovny současnosti 2008.s. 271-277.
  článek