Výsledky vyhledávání

 1. Ban marriage! : Ambivalenzen der Normalisierung aus queer-feministischer Perspektive / Sushila Mesquita   .  Wien :  Zaglossus,  2012 . 302 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  rakouská knihovna10/000
 2. ČSN 01 6910 : úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory   .  Praha :  Český normalizační institut,  2002 . 34 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D00/100
 3. ČSN 01 6910 : úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory   .  Praha :  Český normalizační institut,  1997 . 32 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 4. ČSN ISO 1086 : informace a dokumentace - titulní listy knih   .  Praha :  Český normalizační institut,  2001 . 9 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D00/100
 5. ČSN ISO 215 : dokumentace - formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací   .  Praha :  Český normalizační institut,  2001 . 12 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D00/100
 6. Knihy podle norem : kulturní instituce v systému řízené kultury : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění / Eva Forstová   .  Praha :  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,  2013 . 173 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 7. Oceňování podniku a standardy hodnoty / Tomáš Krabec   .  Praha :  Grada,  2009 . 261 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 8. Řízení jakosti : metrologie, normalizace, certifikace / autoři: Josef Zelenka, Lenka Zelenková   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  1997 . 276 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D20/000
 9. Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung : Sonderdruck von DIN 5008:2011 = Rules for the writing and layout of word processing documents = R`egles pour la rédaction et présentation des textes / Herausgeber DIN Deutsches Institut für Normung e.V.   .  Berlin [u.a.] :  Beuth,  2011 . 74 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 10. Standardizace veřejných služeb / Dušan Halásek   .  Ostrava :  Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava,  2004 . 152 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  kniha