Výsledky vyhledávání

 1. Antropogenní znečištění turonské zvodně v mikroregionu Podralsko a jeho odstranění [rukopis] / Alexandra Píšková   .  2007 . 68 l., [16] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Ekonomická problematika asanace ekologických zátěží na příkladu s.p. DIAMO / [rukopis] Anna Píchová   .  2006 . 59 l., [12] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Historie a sanace dolu Krimich II v Tlučné [rukopis] / Kateřina Melicharová   .  2007 . 163 l., [55] l. příl., [1] l. vol. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Hodnocení efektivity sanace starých zátěží na příkladu průmyslového areálu - asanace zeminy, podzemních vod a skládek různých druhů odpadů [rukopis] / Helena Pollnerová   .  2008 . 80 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Hodnocení účinnosti bioasanace ropných látek : [rukopis] návrh postupu dozoru při provádění bioasanace : diplomová práce / Světluše Sobotková   .  1999 . 73 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Hodnocení účinnosti sanačních prací na lokalitě letiště Hradčany [rukopis] / Martina Dokoupilová   .  2006 . 81, 12 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Likvidace tekutých kalů Růžodol ve společnosti CHEMOPETROL, a.s. : [rukopis] (bakalářská práce) / Jan Antl   .  2005 . 44 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Následky úniku ropných látek do zdroje pitné vody na vodním díle Přísečnice [rukopis] / Jan Vojtěchovský   .  2009 . 60 l., [6] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Návrh sanace odvalů po hlubinné těžbě uranu na Českolipsku [rukopis] / Lenka Rychtaříková   .  2009 . 125, [17] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Návrh sanace skládek a starých zátěží Horní Slavkov, Chocovice, Kynšperk nad Ohří, Sokolov, Žírovice s využitím hydrogeologického průzkumu / [rukopis] Josef Štýbr   .  1999 . 66, 4, 3 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100