Výsledky vyhledávání

 1. 13 let s Metodickým pokynem MŽP „Kritéria znečištění zeminy a podzemní vody“ / Petr Kozubek   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 123-126.
  článek
 2. Aktualizovaná analýza rizik pro lokalitu Důl chemické těžby o. z. TÚU, DIAMO, s. p. / Zbyněk Vencelides ... [et al.]   .  Sanační technologie XIV.s. 73-76.
  článek
 3. Analýza vlivu lidského činitele na bezpečný provoz rozsáhlých technologií / Luboš Kotek, František Babinec   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 2328-2331.
  článek
 4. Bezpečnostní aspekty vybraných alternativních zdrojů energie / Aleš Bernatík ... [et al.]   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 2332-2338.
  článek
 5. Ekonomické aspekty managementu ekologických rizik / Hana Čermáková   .  Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací.s. 5-9.
  článek
 6. Hodnotenia zdrojov znečistenia veľkých priemyselných lokalít / Miroslav Holubec ... [et al.]   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 246-247.
  článek
 7. Legální regulační kriteria rizika chemické výrobny pro obyvatele v okolí a problémy jejich aplikace / Josef Horák   .  Aprochem 2010.1. díl, s. 1488-1491.
  článek
 8. Metodické pokyny a příručky Ministerstva životního prostředí, týkající se procesu řešení problematiky kontaminovaných míst v ČR / David Topinka   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 285-288.
  článek
 9. Možnosti hodnocení rizik přepravy nebezpečných látek v ČR / Iva Žitníková, Lenka Kopecká, Aleš Bernatík   .  Aprochem 2010 Aprochem.2. díl, s. 2281-2287.
  článek
 10. Periodic Safety Review (PSR) / Josef Růžička   .  Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009.s. 106-110.
  článek