Výsledky vyhledávání

 1. Blahoslavený Hroznata : kritický životopis / Petr Kubín   .  V Praze :  Vyšehrad,  2000 . 284 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E20/000
  kat. historie FF00/100
 2. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. II. díl, I. svazek, Řeholní kanovníci / Milan M. Buben   .  Praha :  Libri,  2003 . 163 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr11/000
 3. K větší cti a slávě : umění a mecenát opatů kláštera Hradisko v 18. století / Pavel Suchánek   .  Brno :  Barrister & Principal : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta - Seminář dějin umění,  2007 . 374 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr20/000
 4. Louka 1190-1990 : 800 let premonstrátského kláštera Louka u Znojma na Moravě   .  Brno :  Cesta,  1990 . 12 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 5. Pečeti hradiských premonstrátů v pozdním středověku a raném novověku / Martina Bolom-Kotari   .  Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015 . 348 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 6. Podivuhodný příběh Jana Jeronýma / Jan Stejskal   .  Praha :  Mladá fronta,  2004 . 121 s., [8] s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/200
 7. Premonstráti / Ulrich G. Leinsle ; z německého originálu Die Prämonstratenser ... přeložil David Sajvera   .  Praha : Plot, 2020 . 243 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF01/000
  Premonstráti
 8. Premonstráti v Čechách a na Moravě : stručné vypsání osudů jednotlivých buď ještě stávajících neb již vyhlazených kláštěrů toho řádu dle roků jich založení / co dárek k páté padesátileté památce přenešení sv. Norberta podává Dominik K. Čermák   .  V Praze :  Nákladem kanonie Strahovské,  1877 . v, 573 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 9. Premonstrátská kolej Norbertinum v Praze : alternativy univerzitního vzdělání v 17. a 18. století / Hedvika Kuchařová   .  Praha :  Casablanca,  2011 . 281 s., [8] s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 10. Prémontrés en Boheme, Moravie et Slovaquie / Bernard Ardura, Karel Dolista   .  V Praze,  1993 . 61 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000