Výsledky vyhledávání

 1. Ahoj, socho : městem s otevřenýma očima / autorky: Michaela Matysová, Lucie Štůlová Vobořilová ; ilustrace: Štěpánka Bláhovcová   .  Praha : Galerie hlavního města Prahy, 2018 . 207 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  FUD - KDTU - Adéla Machová MgA., Ph.D.00/100
 2. Apozice obrazu / Yvona Ferencová   .  Brno :  Pavel Křepela,  2009 . 183 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr20/000
 3. Beethoven : veliká tvůrčí období : od Eroiky k Appassionatě / Romain Rolland ; [z franc. orig. přel. Stanislav Hanuš]   .  Praha :  Družstevní práce,  1932 . 244 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
 4. Creative expressive inspirational art education / Veronika Jurečková et al. ; translated by Jana Jiroutová   .  Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2015 . 115 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. výtvarné kultury PF00/100
 5. Čajkovského Eugen Oněgin / Karel Václav Burian   .  Praha :  Orbis,  1954 . 52, [3] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
 6. Dítě a kniha : o čtenářství jedenáctiletých / Ladislava Lederbuchová   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2004 . 179 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 7. Epistemologie (nových) médií / Markéta Magidová, Tomáš Jirsa, Lukáš Likavčan, Tomáš Dvořák, Marek Vanžura, Tomáš Chudý   .  [Praha] : Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, [2018]  ©2018 . 272 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr00/010
 8. Exprese, vztahy a procesy / Kateřina Dytrtová, Martin Raudenský   .  V Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu J.E. Purkyně ; Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, [2017]  ©2017 . 65 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr20/000
 9. Gombrich : porozumět umění a jeho dějinám / František Mikš, Ladislav Kesner (eds.)   .  Brno :  Barrister & Principal : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění,  2009-2010 [i.e. 2010] . 247 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad F20/000
  kat. historie FF00/100
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  VU - Růžičková R. Mgr.00/100
  volný výběr20/000
 10. Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. I. / Kateřina Kubínová, Klára Benešovská (edd.)   .  Praha : Academia, 2019 . 619 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  Imago, imagines