Výsledky vyhledávání

  1. Hutnické listy : odborný časopis pro hutnictví a materiálové inženýrství   .  Praha :  Brno :  Praha :  Praha :  Praha :  Praha :  Ostrava :  Ocelot,  Hutnické listy  Průmyslové vydavatelství  Státní nakladatelství technické literatury  Hutnictví železa  Ocelot  Ocelot  1945-
    Hutnické listy
  2. Machining science and technology   .  New York :  Philadelphia :  Marcel Dekker,  Taylor & Francis  1997-
    Machining science and technology
  3. Slévárenství : časopis pro slévárenský průmysl   .  Brno :  Svaz sléváren České republiky,  1953-
    Slévárenství