Výsledky vyhledávání

  1. Možnosti využití vybraných částí autovraků pomocí pyrolýzy / Zuzana Mikulová, Silvie Brožová, Pavlína Pustějovská   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 2369-2374.
    článek
  2. Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě / Lenka Fremrová   .  Vodárenská biologie 2010.s. 8-12.
    článek