Výsledky vyhledávání

 1. Alternativní formy soužití očima dnešních seniorů [rukopis] / Gabriela Březinová   .  2011 . 81 l. [6] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Daň z příjmů fyzických osob se zvláštním zřetelem ke společnému zdanění manželů [rukopis] / Lenka Koželuhová   .  2007 . 69 l., 4 l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Hodnoty stálého partnerství u seniorů a jejich proměny [rukopis] / Taťána Vodičková   .  2015 . 83 l., [14] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Individuální obraz spokojenosti jedince s mentálním postižením žijícího celoročně v ústavní péči [rukopis] = Well-being of people with intellectual disabilities in institutional care / Radka Kunešová   .  2009 . 47 l., [3] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Manželství : [rukopis] Miroslav Brabec   .  1997 . 44 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Mnohoženství v Islámu na příkladě Saudské Arábie [rukopis] / Ivana Umhöhová   .  2013 . 55 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Orientační rodina ve vztahu k manželským problémům : [rukopis] Sabina Seidlicová   .  2001 . 46 s., 12 s. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Postoje studentů FSE UJEP k alternativním formám partnerského soužití [rukopis] / Vladimír Polák   .  2006 . 41 l., 9 l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Postoje studentů FSE UJEP k manželství a rodičovství [rukopis] = The attitudes of FSE UJEP students toward marriage and parenthood / Zdeňka Martincová   .  2009 . 48 l., [3] l. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Řešení úpadku v České republice [rukopis] = Bankruptcy solutions in the Czech Republic / Monika Hálová   .  2010 . 77 l., [22] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100