Výsledky vyhledávání

 1. Aktualizace ložisek nerostných surovin na území vymezeném mapovými listy Mapy ložiskové ochrany 11 - 14 a 11 - 23 a jejich vliv na životní prostředí / [rukopis] Jitka Svobodová   .  2005 . 49 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Dokumentace lomů, pískoven, štěrkoven a hlinišť na okrese Liberec [rukopis] / Lukáš Zach   .  2008 . 62 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Dokumentace lomů, pískoven, štěrkoven a hlinišť na okrese Litoměřice / [rukopis] Petra Švábová   .  1999 . 50 s., 13 s. fot. a m. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Dokumentace lomů, pískoven, štěrkoven a hlinišť na okrese Třebíč a jejich vliv na životní prostředí [rukopis] / Tomáš Halačka   .  2008 . 117 l., [1 l. vol. m. příl.]
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Dokumentace lomů, pískoven, štěrkoven a hlinišť v okolí města Skutče a jejich vliv na životní prostředí [rukopis] / Bohumila Makešová   .  2010 . 77 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Dokumentace lomů, pískoven a štěrkoven v okrese Teplice a vliv současné těžby na životní prostředí / [rukopis] Lenka Strnadová   .  2005 . 82 s
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Dokumentace lomů a pískoven vybrané lokality okresu Česká Lípa / [rukopis] Jana Bučková   .  2000 . 49 s., 10 s. m. a fot. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Geologické a geomorfologické exkurze v okrese Chomutov [rukopis] / Šárka Sobotová   .  2009 . 102 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Charakteristika opuštěných povrchových těžeben nerostných surovin na území města Prahy a jejich krajinotvorný význam / [rukopis] Leona Zahradníková   .  2006 . 66 l. [11] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Ložisko minerálů - Dolní Bory : těžba, historie, průběh, rekultivace, stopy po těžbě, vliv na životní prostředí [rukopis] / Kateřina Havlíčková   .  2009 . 119 l., [16] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100