Výsledky vyhledávání

  1. Porovnanie radiačnej odolnosti konštrukčných ocelí T91 a P91 pre novú generáciu tlakových nádob jadrového reaktora / Jana Veterníková   .  Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009.s. 153-158.
    článek
  2. Skúmanie vplyvu chrómu vo feriticko-martenzitických oceliach pre aplikácie vo fúznych reaktoroch a gen. IV jadrových elektrárňach / Stanislav Sojak   .  Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009.s. 116-121.
    článek
  3. The thermal energy influence on the surface layer of construction steels during laser beam cutting / Martin Ovsik, Michal Stanek, Lenka Hylova, Miroslav Manas, Pavel Stoklasek   .  Manufacturing Technology.Vol. 19, no. 1, strana 123-128.
    The thermal energy influence on the surface layer of construction steels during laser beam cutting