Výsledky vyhledávání

 1. Analýza disparit v pokryvu modelového území Podkrušnohoří v porovnání s Českou republikou = Analysis of Podkrušnohoří land-cover disparities in comparison with the Czech Republic / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 46-53.
  článek
 2. Analýza dlouhodobých antropických vlivů v modelovém území Podkrušnohoří = Analysis of longterm anthropic impacts in modelled region of Podkrušnohoří / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 28-34.
  článek
 3. Dopady přechodu k tržnímu ekonomickému systému na změny pokryvu Podkrušnohoří = Impacts of transition toward market economic system on land use changes in Podkrusnohori / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 69-72.
  článek
 4. Geographic analysis of the border region of Vimperk = Vimpersko - geografická analýza příhraničního regionu / Marie Novotná   .  Univerzita Karlova.Acta Universitatis Carolinae. Geographica XXXVII, 2002, 1.s. 79-101.
  článek
 5. Geomorfologický informační systém a možnosti jeho environmentálních aplikací = Geomorfologic information system and its environmental applications / J. Pacina, K. Jedlička, J. Minár   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 3 (2010), s. 73-85.
  článek
 6. Identifikace změn rozšíření agrárních valů na úpatí vrchu Oblíku = Identification of the spread changes of hedgerows at the foot of the Oblík hill / Jitka Elznicová, Iva Machová   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 4 (2010), s. 5-14.
  článek
 7. Metodika analýzy potenciálu biomasy s využitím GIS = Methodology of analysis of biomass potential using GIS / Kamila Havlíčková, Jiří Suchý   .  Acta Pruhoniciana.[Sv.] 89 (2008), s. 17-21.
  článek
 8. Modelování vlivu land use na srážkoodtokové vztahy s podporou GIS / Martin Adamec ... [et al.]   .  Říční krajina.Říční krajina 4 = [River landscape 4.S. 335-350.
  článek
 9. Použití metod GIS pro analýzu vývoje krajiny - využití archivních leteckých snímků = The using GIS methods for the evaluation of landscape development - the utilization of archive aerial photographs / Jitka Elznicová   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 2 (2008), s. 111-112.
  článek
 10. Přírodní stanoviště v intenzivně zemědělsky obhospodařované české krajině : případová studie v území Nové Dvory – Kačina = Natural habitats of intensively managed Central European agricultural landscape: case study in Nové Dvory - Kačina region (Czech Republic) / Jiří Dostálek, Jan Skaloš   .  Acta Pruhoniciana.[Sv.] 90 (2008), s. 71-78.
  článek