Výsledky vyhledávání

 1. Analýza pro finanční management / Robert C. Higgins   .  Praha :  Grada,  1997 . 400 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D20/000
 2. Annual report 2005 : financial report. Volume II   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2006 . 135 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  Evrop. dok. středisko10/000
 3. Audit řídících a kontrolních systémů : manuál pro Strukturální fondy a finanční kontrolu ve členských státech : souběžné vydání materiálu Evropské komise v českém a anglickém znění   .  Praha :  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky,  2001 . 177 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  kniha
 4. Bilanční analýza / Rudolf Doucha   .  Praha :  Grada,  1995 . 88 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 5. Cash flow : přehled o peněžních tocích v účetní závěrce podnikatelů / Petr Ryneš   .  Praha :  Trizonia,  1997 . 183 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D30/000
 6. Cash-flow : řízení likvidity podniku / František Freiberg   .  Praha :  Management Press,  1994 . 150 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D30/000
 7. Cash-flow v účetní závěrce / Petr Ryneš   .  Praha :  Anag,  2002 . 189 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Ekonomická analýza / Miloslav Synek   .  Praha :  Vysoká škola ekonomická : Oeconomica,  2006 . 79 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. Ekonomická analýza / Miloslav Synek   .  Praha :  Oeconomica : Vysoká škola ekonomická,  2003 . 79 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  volný výběr40/000
 10. Ekonomická analýza podniku / Jan Macek, Rudolf Kopek, Jitka Králová   .  Plzeň :  Západočeská univerzita v Plzni,  2006 . 157 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000