Výsledky vyhledávání

 1. Časopis pro moderní filologii : Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR   .  Říčany :  Praha :  SK Press,  Ústav pro jazyk český AV ČR  1991-
  Časopis pro moderní filologii
 2. České museum filologické : založeno Spolkem filologickým v Praze   .  Praha :  Nár. tisk. a nakl.,  1894-1904
  časopis
 3. Český časopis filologický : společný orgán českých filologů a Klubu moderních filologů   .  Praha :  vl.n.,  1942-1945
  časopis
 4. Deutsch als Fremdsprache   .  Leipzig :  Verlag Enzyklopädie,  1964- . ^^^sv.
  časopis
 5. Fremdsprache Deutsch : Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts   .  München :  Klett,Ed.Dt.,  1989-
  časopis
 6. Friendship : For learners of english   .  Brno :  FLP - ČR,  1967- . ^^^ sv.
  Friendship
 7. Jazykovědné aktuality : Informativní zpravodaj českých jazykovědců   .  Praha :  Jazykovědné sdružení České republiky,  1965- . ^^^sv.
  časopis
 8. Jazykovedný časopis   .  Bratislava :  SAV,  1950-
  časopis
 9. Listy filologické = Folia Philologica : Časopis pro klasická, středověká a neo-latinská studia, založený r. 1874   .  Praha :  Praha :  Praha :  Praha  Jednota českých filologů v Praze,  Ústav pro klasická studia AV ČR  ARISTA  Filozofický ústav Akademie věd České republiky  1874 - . ^^^sv.
  Listy filologické
 10. Modern languages   .  London :  Modern Language Association,  1919-1989
  časopis