Výsledky vyhledávání

  1. Analýza dlouhodobých antropických vlivů v modelovém území Podkrušnohoří = Analysis of longterm anthropic impacts in modelled region of Podkrušnohoří / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 28-34.
    článek
  2. Ekosystémy a udržitelnost českého zemědělství = Ecosystems and the Czech agriculture sustainability / Josef Seják, Jaroslava Vráblíková   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 3 (2007), s. 24-32.
    článek
  3. Hodnota služeb ekosystémů a ochrana přírody v ČR / J. Seják ... [et al.]   .  Tvář naší země - krajina domova.(2008), s. 25-31.
    článek