Výsledky vyhledávání

 1. Cesty ke čtenářství : vyprávějte si s námi! / Květuše Lepilová   .  Brno :  Edika,  2014 . 168 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. České děti jako čtenáři / Irena Prázová, Kateřina Homolová, Hana Landová, Vít Richter   .  Brno : Host ; Praha : Národní knihovna České republiky, 2014 . 135 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. Čtenářská gramotnost z lingvodidaktického hlediska / Radana Metelková Svobodová   .  V Ostravě :  Pedagogická fakulta Ostravské univerzity,  2008 . 200 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr30/000
 4. Čtení není žádná nuda : náměty k rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti ze čtení / Olga Černá   .  Praha :  Portál,  2014 . 118 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 5. Dětská pojetí uměleckého textu jako východiska školní interpretace / Václav Jindráček, Jiří Škoda, Pavel Doulík   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta,  2011 . 282 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 6. Dítě a kniha : o čtenářství jedenáctiletých / Ladislava Lederbuchová   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2004 . 179 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 7. Dítěti vstříc : teorie literatury pro děti a mládež / Jana Segi Lukavská (ed.)   .  Brno : Host ; Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018 . 275 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Chci číst jako táta s mámou : jak se stát čtenářem / Hana Havlínová ; ilustrace Helena Stránská, Eliška Havlínová a ukázky dětských prací z archivu autorky   .  Praha : Grada, 2019 . 158 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. Knížka pro rodiče o dětech a čtení / Miluše Havlínová   .  Praha : Albatros, 1978 . 84 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 10. Literatura ve škole : četba žáka a didaktická interpretace uměleckého textu v literární výchově na 2. stupni základní školy a v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia / Ladislava Lederbuchová   .  Plzeň :  Západočeská univerzita v Plzni,  2010 . 265 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr11/020