Výsledky vyhledávání

  1. Polská družstva v podmínkách ekonomické krize : principy a hodnoty versus tržní rivalita / Zofia Chyra - Rolicz   .  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.Sociální ekonomika jako producent sociální a veřejné přidané hodnoty.s. 9.
    článek