Výsledky vyhledávání

 1. Biopaliva: dobrý nápad anebo zločin vůči chudým a přírodě? : 1. seminář, [Praha], 5. února 2009 ; Bude se opakovat Velká deprese? : 2. seminář, [Praha], 5. března 2009   .  Dráchov :  Fontes Rerum,  2009 . 105 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  Biopaliva: dobrý nápad anebo zločin vůči chudým a přírodě?
 2. Biopaliva : pomoc přírodě, nebo zločin proti lidskosti ? : sborník textů / Petr Gandalovič ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.)   .  Praha :  CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku,  2009 . 80 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. Chemistry of fossil fuels and biofuels / Harold Schobert   .  Cambridge :  Cambridge University Press,  2013 . xix, 480 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  TEV - Kuráň Dr. Ing.00/100
 4. Materials for biofuels / editor Arthur J. Ragauskas   .  New Jersey :  World Scientific,  c2014 . xiv, 340 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 5. Motorová paliva z biomasy v České republice / Jaroslav Kára   .  Praha :  Ústav zemědělských a potravinářských informací,  c2001 . 39 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  kniha
 6. Novinky ve zpracování a spalování biopaliv : (studijní zpráva) / Václav Sladký ; vyd. Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha   .  Praha :  Ústav zemědělských a potravinářských informací,  1998 . 52 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  kniha
 7. Plyn ve vytápění / [vyd.] Společnost pro techniku prostředí   .  Praha :  Společnost pro techniku prostředí,  1994 . 105 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 8. Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy : studie v rámci projektu Možnosti lokálního vytápění a výroby elektřiny z biomasy / Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Pavel Janásek   .  Ostrava :  Vysoká škola báňská - Technická univerzita,  2006 . 185 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy
 9. Stav a perspektivy udržitelného rozvoje biogenních pohonných hmot : sborník přednášek a odborných prací vydaný k 8. mezinárodnímu semináři konanému 9. dubna 2008 ... = Status and perspectives of sustainable development of biogenic fuels : proceedings of the international seminar edited for the 8th International seminar held on 9th April 2008 ... / [editor Zdeňka Šedivá]   .  Praha :  Výzkumný ústav zemědělské techniky,  2008 . 115, [3] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  Stav a perspektivy udržitelného rozvoje biogenních pohonných hmot
 10. Úsporné a ekologické vytápění pro obce i podnikatele : sborník přednášek semináře pořádaného v listopadu 2006 Českým spolkem pro péči o životní prostředí, Českou energetickou agenturou a společností s r.o. RAEN   .  Praha :  Ministerstvo životního prostředí,  2006 . 24 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  kniha