Výsledky vyhledávání

  1. Shrnutí výsledků projektu "Absolventi doktorského studia a jejich šance na pracovním trhu v ERN = Absolwenci studiów doktoranckích i ich szanse na rynku pracy ERN" / Helena Neumannová   .  Neumannová, Helena.Regionální pracovní trh a jeho perspektivy.s. 11-18.
    článek
  2. Závěrečné teze vyplývající z projektu a perspektivy českého vysokoškolského vzdělávání / Helena Neumannová   .  Neumannová, Helena.Regionální pracovní trh a jeho perspektivy.s. 49-55.
    článek