Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 16  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^ujep_us_auth 0227767 xvyp^"
 1. Diagnostika školní zralosti z pohledu pedagogů mateřských a základních škol, speciálních pedagogů / Barbora Josefína Duchoňová   .  2020 . 54 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Didaktický přístup pedagoga k žákům s potřebou podpůrných opatření z důvodu sociálního znevýhodnění na 1. stupni ZŠ / Renata Vykusová   .  2022 . 72 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Edukace žáků s ADHD na 1. stupni základní školy z pohledu asistenta pedagoga / Alena Němcová   .  2022 . 53 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Edukační proces jedinců s lehkým mentálním postižením v dětských domovech / Anna Polanská   .  2022 . 59 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Metoda telepractice a její využití v logopedické praxi / Dominika Zajbrlíková   .  2022 . 68 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Možnosti zvládání stresu u dětí s poruchou autistického spektra / Petra Koblischková   .  2021 . 64 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Přístup pedagogů 1. stupně městských a vesnických základních škol k žákům se SPU / Tereza Landová   .  2021 . 55 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Realizace intervenčního programu v rámci rozvoje jedince se specifickými poruchami učení / Barbora Joštová   .  2022 . 83 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Rozvoj komunikačních dovedností u dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole / Tereza Hajncová   .  2020 . 78 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Rozvoj motoriky a percepčních schopností u dětí s vývojovou dysfázií v rámci preprimárního vzdělávání / Anežka Fousková   .  2021 . 66 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100