Výsledky vyhledávání

 1. -- daz si ein recht puech solten haben -- : kodikologische, kunsthistorische, paläographische und restauratorische Analysen zum Wiener Eisenbuch (14. - 19. Jahrhundert) / Ferdinand Opll (Hg.) ; mit Beiträgen von Zita Breu ... [et al.]   .  Innsbruck :  StudienVerlag,  2010 . 176 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  rakouská knihovna10/000
 2. Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení : (do r.1848)   .  Praha :  Svoboda,  1981 . 679 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D20/000
  sklad E70/000
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 3. Dějiny literatury české. Díl 1, Od nejstarších dob do probuzení politického / Jan Jakubec   .  Praha :  Jan Laichter,  1929 . xix, 986 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  sklad E10/000
  kat. bohemistiky PF00/100
 4. Gramatická terminologie předobrozenská / Naděžda Bayerová   .  Praha :  SPN,  1980, [na tit. listu nespr.] 1979 . 127, [2] s. [11] s. fot. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 5. Jan Nepomucký : česká legenda / Vít Vlnas   .  Praha ; Litomyšl : v Praze :  Paseka ; Národní galerie,  2013 . 360 s., [24] s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 6. Milešov - historie, kulturní památky a jejich dokumentace : katalog výstavy Milešov ve středověku a raném novověku / Kamil Podroužek, Vilém Zábranský a kol.   .  Ústí nad Labem : Národní památkový ústav ÚOP v Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015 . 75 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 7. Moskva - Třetí Řím : od ideje k symbolu / Pavel Boček a kolektiv   .  Praha : NLN, 2019 . 346 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Proto-industriální železářství v českých zemích : Robota a jiné formy nucené práce v železářských manufakturách / Milan Myška   .  Ostrava :  Ostravská univerzita,  [1992] . 164 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 9. Utopie blouznivců a sektářů / Markéta Machovcová, Milan Machovec   .  Praha :  Nakladatelství Československé akademie věd,  1960 . 526 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 10. Ze sbírek bývalého Kondakovova institutu : ikony, koptské textilie : [katalog výstavy] Praha, 15. února - 16. dubna 1995 / Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze ; [editor] Hana J. Hlaváčková   .  Praha :  Ústav dějin umění AV ČR,  1995 . 116 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100