Výsledky vyhledávání

 1. Alchemie v Čechách / Napsal Jiljí V. Jahn ; Dodatky připravil A. D. Trojský   .  Praha :  Kawana,  1993 . 70 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 2. Česká dominikánská provincie v raném novověku : (1435-1790) / Jakub Zouhar   .  Praha :  Krystal OP,  2010 . 279 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 3. České země v evropských dějinách. Díl druhý, 1492-1756 / Pavel Bělina, Jiří Kaše, Jan P. Kučera   .  Praha :  Paseka,  2006 . 333 s., [8] s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/200
  volný výběr02/000
 4. Dějiny biologických teorií novověku. Díl I., Od renesance na práh 19. století / Emanuel Rádl ; k vydání připravili a poznámkami opatřili Tomáš Hermann, Anton Markoš a Zdeněk Neubauer ; z němčiny přeložili Zuzana Škorpíková a Tomáš Hermann   .  Praha :  Academia,  2006 . 482 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. Dějiny Československa od roku 1437 do roku 1781 : učebnice pro pedagogické fakulty. D. II / František Kavka, Zdeněk Šípek, Josef Válka   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1965 . 431 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E20/000
 6. Dynamika kapitalismu / Fernand Braudel ; přeložila Helena Beguivinová   .  Praha : Argo, 2019 . 115 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 7. Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím / Stanislav Sousedík   .  Praha :  Vyšehrad,  1997 . 295 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E30/000
  kat. politologie a filozofie FF00/200
 8. Folia historica Bohemica. [Vol.] 16 / Red. Jaroslav Pánek   .  Praha :  Historický ústav Československé akademie věd,  1993 . 406 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 9. Hradiště Hory Tábor jako pevnost v minulosti / napsal Karel Thir   .  [Brno] : Garn, 2017 . 275 stran, 5 nečíslovaných listů obrazových příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 10. Jazyk a řeč knihy : k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven = [pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles = zur Erforschung der Schloss-, Bürger- und Kirchenbibliotheken = investigaciones en las bibliotecas aristocráticas, burguesas y eclesiásticas] / Jitka Radimská (ed.)   .  České Budějovice :  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,  2009 . 582 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000