Výsledky vyhledávání

 1. Asistent pedagoga a jeho kompetence / Helena Balogová   .  2017 . 69 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Determinanty integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do základních škol v Ústeckém kraji [rukopis] / Michaela Aurélie Kovářová   .  2011 . 110 l. [9] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Kompetence asistentů pedagoga při vzdělávání zrakově postižených žáků na základním stupni vzdělávání / Petra Burdychová   .  2017 . 62 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Kompetence sociálně pedagogického asistenta [rukopis] / Marie Kimmerová   .  2010 . 69 s. [6] s. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Motivace k výkonu profese asistenta pedagoga / Hana Prchalová   .  2017 . 81 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Možnosti asistenta pedagoga při vzdělávání jedinců s pervazivními vývojovými poruchami / Irena Jandová   .  2017 . 102 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Práce v přípravné třídě se sociálně slabší skupinou [rukopis] / Nikola Treglerová   .  2011 . 66 l. [19] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Role asistenta pedagoga při integraci žáka v běžné třídě základní školy [rukopis] / Pavlína Zemanová   .  2013 . 77 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Spolupráce učitele a pedagogického asistenta při reedukaci žáků se zdravotním znevýhodněním na základních školách [rukopis] / Alena Vondráčková   .  2013 . 61 l., [11] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Úspěšnost didaktických metod uplatňovaných asistenty pedagoga při práci s žáky s poruchami autistického spektra / Barbora Cihlářová   .  2019 . 66 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100