Výsledky vyhledávání

  1. Evaluation of mechanical properties of composite geopolymer blocks reinforced with basalt fibres / Michal M. Szczypinski, Petr Louda, Petr Exnar, Hiep Le Chi, Vladimír Kovačič, Le Van Su, Lukáš Voleský, Elif Bayhan, Totka Bakalova   .  Manufacturing Technology.Vol. 18, no. 5, strana 861-865.
    Evaluation of mechanical properties of composite geopolymer blocks reinforced with basalt fibres
  2. Non-destructive evaluation of pore size and structural change in geopolymer composite materials with added fibres / Marcela Kolínová, Totka Bakalova, Lukáš Voleský, Pavel Kejzlar, Vladimir Kovačíč   .  Manufacturing Technology.Vol. 19, no. 1, strana 71-76.
    Non-destructive evaluation of pore size and structural change in geopolymer composite materials with added fibres
  3. Polykondenzační reakce mezi hydroxohlinitanovými a křemičitanovými ionty ve vodném roztoku jako pravděpodobný mechanismus vzniku geopolymerů / Jaroslav Melar, Vratislav Bednařík, Milan Vondruška   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 2145-2152.
    článek