Výsledky vyhledávání

 1. Cantus choralis '09 : mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu / [odpovědný redaktor Josef Říha]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.,  2010 . 295 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 2. Cantus choralis '11 : mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu / [odpovědný redaktor Josef Říha]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.,  2012 . 161 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr30/000
 3. Cizí jazyk pro účely studia a profese v podmínkách EU : sborník z mezinárodní konference konané v rámci grantového projektu Zlepšení profesních kompetencí učitele prostřednictvím kurzů cizího jazyka vybavených standardními a elektronickými materiály / [editor sborníku Květa Kuncová]   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2006 . 206 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr11/000
 4. Didaktika - královna pedagogiky? : sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané k 75. výročí Prof. PhDr. Zdeňka Koláře, DrSc. / [editoři Jiří Škoda, Pavel Doulík]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,  2005 . 93 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr40/000
 5. Hranice oboru : sborník kolokvia doktorského studia oboru výtvarná výchova : [katedra výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem, 6.5.2010 / editoři Kateřina Dytrtová, Jitka Kratochvílová, Hana Pejčochová]   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2010 . 94 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. výtvarné kultury PF00/300
  volný výběr30/000
 6. Kinesis, salus, educatio 2011 : sborník vědecké konference s mezinárodní účastí pořádaný Katedrou tělesné výchovy Pedagogické fakulty UJEP v Ústí n. L. / [editoři Dominika Petrů, David Cihlář]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2012 . 135 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 7. Kinesis, salus, educatio 2012 : kniha příspěvků odborné konference : pořádaný Katedrou tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty UJEP v Ústí n. L. dne 19.12.2012 / [editoři Dominika Petrů, David Cihlář]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2013 . 113 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 8. Kinesis, salus, educatio 2013 : sborník vědecké konference s mezinárodní účasttí : pořádaný Katedrou tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty UJEP v Ústí n. L. dne 18.12.2013 / [editoři Martin Škopek, David Cihlář]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2014 . 73 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 9. Kinesis, salus, educatio 2014 : sborník vědecké konference : pořádaný dne 17. prosince 2014 Katedrou tělesné výchovy a sportu PF UJEP v Ústí n. L. / [editoři Martin Škopek, David Cihlář]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2015 . 89 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 10. Letní škola učitelů matematiky a fyziky : sborník příspěvků / [editor Magdalena Krátká, Jindřich Prokop, Robert Seifert]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta,  2013 . 165 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000