Výsledky vyhledávání

 1. Als hätten wir dazugehört : österreichisch-jüdische Lebensgeschichten aus der Habsburgermonarchie / Albert Lichtblau (Hg.) ; in Zusammenarbeit mit dem Leo Baeck-Institut New York und dem Institut für Geschichte der Juden in Österreich   .  Wien :  Böhlau,  1999 . 664 s
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  rakouská knihovna10/000
 2. Anonymní hebrejská kronika z raně novověké Prahy / Abraham David (ed.) ; [z hebrejského originálu ... a jeho anglického překladu ... do češtiny přeložila, překladatelskou a ediční poznámkou opatřila a o historickou studii rozšířila Markéta Pnina Rubešová]   .  Praha :  Academia,  2013 . 150 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 3. Archa paměti : cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. stoletím / Magda Veselská   .  Praha :  Academia : Židovské muzeum v Praze,  2012 . 287 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 4. "Avigdor, Benesch, Gitl" : Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter : Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing - 1942 Theresienstadt) / Herausgeber: Helmut Teufel, Pavel Kocman und Milan Řepa   .  Brünn : Společnost pro dějiny Židů v České republice ; Prag : Historický ústav ; Essen : Klartext, 2016 . 464 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 5. Biblické války / Chaim Herzog a Mordechai Gichon ; [z anglického originálu ... přeložil Luděk Matyska]   .  Brno :  Books,  1999 . 294 s., [32] s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 6. Brno židovské : historie a památky židovského osídlení města Brna = Jewish Brno : history and monuments of the Jewish settlement in Brno / Jaroslav Klenovský   .  Brno :  ERA,  2002 . 118 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr20/000
 7. Budování státu bez antisemitismu? : násilí, diskurz loajality a vznik Československa / Michal Frankl, Miloslav Szabó   .  Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015 . 339 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/200
 8. Československo, sionismus, Izrael : historie vzájemných vztahů / Moshe Yegar ; [z hebrejshého originálu přeložili Eva Adamová a Petr Sláma]   .  Praha :  Victoria Publishing : East Publishing,  1997 . 235 s., [16] s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 9. Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1848-1914 s důrazem na postihnutí jeho základních vývojových tendencí : (autoreferát disertační práce z oboru hospodářské a sociální dějiny) / Kamil Rodan ; [školitel: Milan Myška]   .  Ostrava :  Ostravská univerzita,  2008 . 36 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 10. Dějiny židovského národa / Paul Johnson ; [z angličtiny přeložili Věra a Jan Lamperovi]   .  Praha :  Rozmluvy,  2007 . 591 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100