Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 11  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^ujep_us_auth 0109312 xcla^"
 1. Alginátové preparáty při výsadbě lesních dřevin na rekultivovaných půdách po těžbě uhlí = Alginate preparations at afforestation in the course of the mine reclamation / Jiří Šefl   .  Studia oecologica.Roč. 5, č. 1 (2011), s. 102-110.
  článek
 2. Demografické disparity severočeských pánevních okresů: jejich geneze a současný stav = Demographic disparities in the North Bohemian coal field districts: their genesis and present state / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 5-10.
  článek
 3. Ložiska nerostných surovin v Podkrušnohoří = Raw mineral deposits in the area on the foothill of the Krušné hory Mts. / Miroslava Blažková   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 2 (2008), s. 3-11.
  článek
 4. Možnosti a formy revitalizace území po těžbě uhlí / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík   .  Podkrušnohorská pánev - revitalizace a resocializace.s. 12-17.
  článek
 5. Postavení správních obvodů obcí s rozšířenou působností – komparace na úrovni pánevních okresů, Ústeckého kraje a Česka = Position county community with extended action – comparison abreast basin districts, Ústí region and Czechia / Milan Jeřábek   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 1 (2009), s. 39-49.
  článek
 6. Růst lesních dřevin na Slatinické výsypce / Jiří Šefl, Iva Roubíková   .  Studia oecologica.Roč. 5, č. 1 (2011), s. 83-101.
  článek
 7. Samovolné zlepšování kvality vod v těžební oblasti Sokolovska / Ivan Landa, Helena Berková   .  Těžba a její dopady na životní prostředí.Těžba a její dopady na životní prostředí II.s. 62-65.
  článek
 8. Scénář socio-ekonomické a ekologické revitalizace Severočeské hnědouhelné pánve = The scenario of social, economic and ecological revitalization of the North Bohemian brown coal basin / Jaroslav Zahálka   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 77-83.
  článek
 9. Severočeská hnědouhelná pánev: determinace a disparity vývoje krajiny = North Bohemian brown coal field: the determination and the disparities of landscape development / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský, Libor Měsíček   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 61-66.
  článek
 10. Strategické přístupy k revitalizačnímu programu pánevních okresů Ústeckého kraje = Strategic approaches to the program of revitalization of the coal basin districts in the Ústí region / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 2 (2010), s. 45-52.
  článek

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.