Výsledky vyhledávání

 1. Jan Tomáš Vojtěch Berghauer : 1684-1760 : děkan královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě / Valentin Urfus   .  Kostelní Vydří :  Karmelitánské nakladatelství,  1997 . 103 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  Jan Tomáš Vojtěch Berghauer
 2. Královský Vyšehrad III. : sborník příspěvků ze semináře Vyšehrad a Přemyslovci / [pořádaného 26.9.2006 Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a Archeologickým ústavem AV ČR ; redigoval Bořivoj Nechvátal ve spolupráci s Jiřím Huberem a Janem Kotousem]   .  V Kostelním Vydří :  Karmelitánské nakladatelství,  2007 . 398 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  Královský Vyšehrad III