Výsledky vyhledávání

 1. Algebraické struktury : text pro žáky / [přeložil Miloš Jelínek]   .  Praha :  Jednota čs. matematiků a fyziků,  1968 . 51 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
 2. Algebraické struktury : text pro žáky a komentář pro učitele   .  Praha :  JČSMF,  1968 . 100 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E01/000
  kniha
 3. Dvacet let Fyzikální pedagogické sekce JČSMF / [autor:] O.Lepil ; odborný redaktor Milan Bednařík   .  Praha :  Jednota československých matematiků a fyziků,  1978 . 121 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
 4. Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870-71 / Jindřich Bečvář, Martina Bečvářová, Jan Škoda   .  Praha :  České vysoké učení technické,  2006 . 166 s., l l. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 5. Études phonologiques dédiées à la mémoire de m. le prince N.S. Trubetzkoy / N.S. Trubetzkoy ; Jednota českých matematiků a fysiků   .  Prague : Jednota českých matematiků a fysiků, 1939 . 345 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 6. Jak se studují geometrické útvary v prostoru. Část první / Jiří Klapka   .  V Praze :  Jednota československých matematiků a fysiků,  1947 . 79 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
 7. Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let : sborník příspěvků celostátní konference 22. - 24. 10. 2015 Litomyšl / Společnost učitelů matematiky JČMF ; editor Edurd Fuchs   .  Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 2017. . 251 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 8. Matematika, fyzika a školství : sborník z XIII. semináře o filosofických otázkách matematiky a fyziky : Velké Meziříčí, srpen 2006 / editoři A. Trojánek, J. Novotný   .  Velké Meziříčí :  Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF v Nakladatelství Masarykovy univerzity,  2008 . 183 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. matematiky PřF00/100
 9. Matematika, fyzika, informatika : časopis pro výuku na základních a středních školách   .  Praha :  Praha :  [S.l.] :  Prometheus,  Státní pedagogické nakladatelství  Jednota českých matematiků a fyziků  1991- . ^^^sv.
  časopis
 10. Matematika, fyzika, informatika : časopis pro výuku na základních a středních školáchRoč. 21 č. 1-10 2011/12   .  Praha :  Prometheus,  1991-
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad F00/100
  volný výběr00/100