Výsledky vyhledávání

 1. Ab initio studie jedenáctivrcholových closo-boranů a heterobaranů [rukopis] / Zuzana Gromanová   .  2007 . 59 l., [4] l. text. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Ab initio studie třívrcholových arachno- boranů a heteroboranů / [rukopis] Jana Dragounová   .  2005 . 1 sv. [různé stránkování]
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Analyticko-chemické hodnocení přirozeného rozkladu fekálií domácího skotu s důrazem na produkované plyny / Jan Hubáček   .  2018 . 62 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Analyticko-chemické hodnocení půdních mikrobních společenstev při fytoremediaci s využitím Miscantthus x giganteus / Michaela Holubová   .  2017 . 68 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Analýza půdních mikrobních společenstev v průběhu modelového bioremediačního experimentu / Lucie Berkyová   .  2018 . 77 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Analýza směsi produktů reakcí 1,2,3 - trichlorpropanu v mikrovlném prostředí metodou plynové chromatografie (GC) / [rukopis] Petr Prokeš   .  2002 . 65 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Analýzy produktů reakcí 1,2,3 - trichlorpropanu v alkalických roztocích plynovou chromatografií / [rukopis] Michal Černý   .  2001 . 57 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Aplikace chromatografických metod pro monitoring EDTA ve vodách / Magdaléna Dzurková   .  2019 . 71 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Badatelsky orientované vyučování ve výuce chemie na střední škole / Kateřina Skálová   .  2016 . 89, 31 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Biodegradace ropných látek v půdě [rukopis] : sledování autochtonního mikrobního společenstva / Dagmar Hofmanová   .  2012 . 49 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100