Výsledky vyhledávání

 1. Aktér, instituce, společnost : sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc. / [vědecký redaktor Jiří Šubrt]   .  Praha :  Karolinum,  2003 . 206 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. Aktéři, systémy, rizika / [vědecký redaktor Jiří Šubrt]   .  Praha :  Karolinum,  2009 . 158 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. Civilizační teorie Norberta Eliase / Jiří Šubrt   .  Praha :  Karolinum,  1996 . 106 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E20/000
 4. Čas a společnost : k otázce temporalizované sociologie / Jiří Šubrt   .  Praha :  ISV,  2003 . 158 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. Čas a společnost : k otázce temporalizované sociologie / Jiří Šubrt   .  Praha :  ISV,  2002 . 158 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 6. Člověk v teoretické perspektivě společenských věd / Jakub Mlynář, Miroslav Paulíček, Jiří Šubrt a kol.   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 . 221 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 7. Historická sociologie : teorie dlouhodobých vývojových procesů / Jiří Šubrt (ed.)   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2007 . 548 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 8. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu / Jiří Šubrt, Jiří Vinopal a kolektiv   .  Praha :  Karolinum,  2013 . 256 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  elektronické knihy01/000
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 9. Individualismus a holismus v sociologii : jak překonat teoretické dilema? / Jiří Šubrt   .  Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015 . 153 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr00/010
 10. Jedinec a společnost : úvahy nad konceptem homo sociologicus / Jiří Šubrt, Marek Německý a kolektiv   .  Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018 . 171 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000